Kajaktidende

Med udgangen af 2016 er Kajaktidende sat på pause... Informationer, beskrivelser og andet spændende læsestof findes fremover
på hjemmesiden og de sociale medier.