Vigtig ændring, 13.04.20

Retningslinjer for brug af bådehaller og klubudstyr - COVID-19/coronavirus
Nye fælles retningslinjer fra og med den 14. april 2020
Bestyrelsen opdaterer løbende klubbens interne retningslinjer i takt med myndighedernes, DIF’s samt Dansk Kano & Kajak Forbunds anvisninger og regler.  Denne retningslinje er Gældende fra Den 14. april 2020 og justeres løbende.
 


GRUNDLAG 
Bådehallerne åbnes for alle medlemmer fra og med tirsdag den 14. april 2020

Det forudsættes at disse retningslinjer og myndighedernes krav efterleves. Coronavirus kan ifølge eksperterne
overleve i op til tre døgn i det fugtige bådehalsmiljø, og det skal vi tage alvorligt.
Håndtering af udstyr i og ved bådehallerne samt brug af klubmateriel er på eget ansvar.                                                                                                                                    


OMKLÆDNING 
Klæd om hjemmefra eller skift tøj uden for med mindst 2 meters afstand fra andre.
 


MATERIEL OG RENGØRING 
Medbring og anvend dit eget godkendte desinficerende – og/eller håndsprit til at spritte af.
Afsprit alle reelle og potentielle flader med smitterisiko, herunder: 
 • Hænderne inden du går ind
 • Port-og dørhåndtag
 • Hejseværk 
 • Kajakker samt pagajer  


TURREGISTRERING
Brug ROKORT.DK (app, online) til som sædvanlig at til-og afmelde tur, evt. kajakreservation.
 


GENERELLE REGLER OG FORORDNINGER
 • Hold mindst 2 meters afstand og undgå ophold i bådehallerne
 • Højst 10 personer ad gangen i og udenfor hver bådehal inkl. tilhørende flydebroer
 • Bliv hjemme ved de mindste tegn på forkølelse eller anden sygdom
 • Nys eller host i ærmet, hvis det mod forventning bliver nødvendigt
 • Forsøg at undgå berøring af slimhinder i øjne, mund og næse
 • Klubhuset er fortsat lukket 
 • Klubaktiviteter afvikles i henhold til myndighedernes retningslinjer
 


TVIVLSSPØRGSMÅL OG KONTAKT 

For yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte:
üFormanden, Anni på mail formand@koldingkajakklub.dk eller mobil 3172 7230
üMedlemsansvarlige, Susanne på mail medlem@koldingkajakklub.dk eller mobil 2331 9019
 
 

 

Vi ses på vandet !
 
Bestyrelsen 

Ændringer: Kolding den 12.03.20, ændring 28.03.20, ny ændring 13.04.20

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Velkommen til Kolding Kajak Klub
 
Kolding Kajak Klub er perfekt placeret ved Kolding Å, hvi vi både har adgang til åens stille vand samt Kolding Fjords vide vande og herfra til Lillebælt. Det betyder, at der kan roes kajak hele året rundt. Vi har adgang til motionsrum, sauna samt stort fælles lokale til daglig aktiviteter, hygge og festlige tiltag. 

Medlemmerne af Kolding Kajak Klub holder alle af at ro i kajak, men vi er også en klub, der har mange aktiviteter ud over kajaksporten, og man kan lokke Koldings kajakroere til mange ting, bare man tager initiativet. Læs evt. om kommende aktiviteter her på siden.

Vil du på besøg eller bare vide mere, kan ud kontakte klubbens Medlemsansvarlige, som du finder øverst under menuen Udvalg.

 

 
 
                                        Ungdom
 
     Rostatistik:  Sommer19 Vinter18/19